Cùi Dĩa cầu sau Iseki TS 3510

7,000,000 

Danh mục:

Mô tả

Dĩa 53 răng sử dụng cho Iseki TS3110, TS3510

Cùi 8r-37.5cm