Trục 4 tầng Kubota L4508

5,000,000 

Mô tả

Trục 4 tầng Kubota L4508
22R-18R-13R-10R dài 26.5cm
Nhong chiếc nối đầu cơ và trục 4 tầng 27R