Cây 4 tầng Kubota L4508

5,000,000 

Mô tả

10-13-18-22

Nhong 27 răng ăn vô trục cơ