Cùi cầu trước Kubota L1 – 16cm

3,000,000 

Danh mục:

Mô tả

Sử dụng cho cầu trước Kubota L1
Trọng Lượng 0.800 kg
Strength 22
Dài 161mm
Răng 7T x 14T