Cùi Dĩa cầu trước Kubota L4508 9R-23R

6,000,000 

Danh mục:

Mô tả

Cùi Dĩa cầu trước Kubota L4508 9R-14LD – Dĩa 23R
Sử dụng Kubota L3408, L4508