Trục 4 tầng Kubota L02

4,500,000 

Mô tả

10R-13R-26LD-10R
Nhong chiếc: 15 răng xéo, 26 londia